Articles

Ellisras Store Incident | Press Release 1 Dec 2017

Lephalale (Ellisras) Assault – referring to Maroela Media report published on 1st December 2017.

Alleged assault of a minor by a centre security guard in one of the PNA franchise shops at Lephalale.

Florida Hills, Roodepoort (1st December 2017)

Statement on behalf of the PNA Group, by Herman Botha (PNA Group General Manager). Earlier today, the PNA Group learned with shock and disbelief of the alleged assault of a minor by a centre security guard in one of our franchise shops at Lephalale. The PNA Group wishes to make it abundantly clear that we condemn such behavior in the strongest terms.

We at PNA are resolved to do everything in our power to establish the facts. We have already submitted a written request to centre management and to the relevant security company for the incident to be investigated immediately, and for unconditional action to be taken against the security guard or any other persons that are found guilty of assault.

We have also launched an internal investigation in order to establish the involvement of any other persons in this regrettable incident, so that we may make an informed decision as to a proper course of action where necessary.

PNA wishes to emphasize that an assault on any person, under any circumstances, whether guilty of a crime or not, is totally unacceptable.

Herman Botha

Group General Manager

Lephalale (Ellisras) Aanranding – verwys na Maroela Media Artikel gepubliseer op 1 Desember 2017.

Beweerde aanranding van ‘n minderjarige deur ‘n sentrum sekuriteitswag in een van die PNA konsessie-winkels te Lephalale.

Florida Hills, Roodepoort (01 December 2017)

Verklaring namens die PNA Groep, deur Herman Botha (PNA Groep Hoofbestuurder). Die PNA groep het vroeër vandag met skok en afgryse verneem van die beweerde aanranding van ‘n minderjarige deur ‘n sentrum sekuriteitswag in een van ons konsessie-winkels te Lephalale. Die PNA groep wil dit onomwonde stel dat ons hierdie optrede ten sterkste veroordeel.

PNA onderneem om alles in ons vermoë te doen om agter die kap van die byl te kom. Ons het reeds ‘n skrywe aan die betrokke sentrum bestuur, asook die sentrum sekuriteitsmaatskappy gerig waarin ons versoek dat die aangeleentheid onmiddellik ondersoek word en daar sonder voorbehoud opgetree sal word teen die sekuriteitswag, of enige ander persone, wat hulle wel skuldig gemaak het aan aanranding.

Ons het ook ‘n interne ondersoek van stapel gestuur om die betrokkenheid van enige ander persone by hierdie betreurenswaardige insident te ondersoek en sodoende ons in staat te stel om ‘n behoorlik, ingeligte besluit te neem met betrekking tot toepaslike stappe waar nodig.

PNA wil dit benadruk, die aanranding van enige persoon, onder enige omstandighede, het sy skuldig aan ‘n misdaad of nie, is totaal onaanvaarbaar.

Herman Botha

Groep Hoofbestuurder

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *